Заблокована податкова накладна. Що робити?

Юрист Kosovan Legal Group Валентин Бичек прокоментував для Latifundist.com найпоширеніші підстави блокування податкових накладних аграрного та зерноторгівельного бізнесів, а також можливий порядок дій в такому випадку.

Найпоширеніші причини зупинки реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування.

Найпоширенішим у використанні контролюючого органу для зупинки реєстрації податкових накладних агропідприємств є п. 1 Критеріїв ризиковості здійснення операцій підставою для зупинення податкових накладних, а саме: відсутність товару/послуги в таблиці даних платника податків та обсяг постачання дорівнює або перевищує величину залишку обсягу придбання такого товару/послуги та обсягу його постачання.

При цьому податківці, зупиняючи реєстрацію податкових накладних на підставі будь-якого із зазначених пунктів зазвичай навіть не деталізують, що саме в документах платника призвело до прийняття рішення, а іноді виявляється, що податкова не розуміє звідки у виробника взялося зерно, якщо таке агропідприємство його не придбавало, тому зупиняє реєстрацію, хоча підприємство таке зерно саме і виростило.

На підставі того, що у платника податку була виявлена ризикованість господарської операції, такий платник може отримати статус ризикованого платника. Саме наявність такого статусу і є другою розповсюдженою підставою для зупинки реєстрації податкових накладних.

До того ж незважаючи на хронологію дій, а саме: спочатку виявлення ризикованості операції, тобто зупинка реєстрації накладної, а вже на підставі цього – визнання платника ризикованим, податкова часто спочатку визнає платника ризикованим, а потім вже зупиняє на підставі цього першу податкову накладну.

Неврахування податківцями таблиці даних платника податків на додану вартість.

Як передбачено положеннями п. 12 Порядку № 1165 платник податку має право подати до ДПС таблицю даних платника податку за встановленою формою.

Підстави неврахування таблиці даних платника податку відповідно до Порядку 1165 є: наявність в контролюючих органах податкової інформації, що свідчить про здійснення платником податку ризикових операцій; виявлення невідповідності визначених платником податку в таблиці даних видів діяльності наявним у платника податку основним засобам та інше.

Крім того, контролюючий орган може у разі, коли до нього надійшла податкова інформація, що свідчить про надання платником податку недостовірної інформації, прийняти рішення про неврахування раніше прийнятої таблиці даних платника податку.

Отже, підстави для прийняття контролюючим органом рішення про неврахування таблиці даних платника податків, як і в ситуації з критеріями ризикованості платника податків, дуже розмиті.

На практиці податківці як і в попередньому випадку у рішенні про неврахування таблиці даних чітко не вказують підстави її неврахування, обмежуючись загальними фразами без вказівки, яка саме податкова інформація та по яким операціями платника податків стали підставами для прийняття негативного рішення.

Повідомлення платника податків про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування.

Відповідно до норм п. 10 Порядку № 1165 у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування, яка є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

Пунктом 11 Порядку № 1165 визначено, що у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначаються:

  • номер та дата складення податкової накладної/розрахунку коригування;
  • критерій (критерії) ризиковості платника податку та/або ризиковості здійснення операцій, на підставі якого (яких) зупинено реєстрацію податкової накладної, з розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку;
  • пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної або відмову в такій реєстрації.

На практиці податківці надсилаючи платнику податків квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування обмежуються тільки тим, що зазначають посилання на відповідний пункт, тобто формальний критерій без будь-якої конкретизації як причин зупинення реєстрації так і переліку документів, які платнику податків необхідно подати для реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування.

Така позиція контролюючого органу не витримує жодної критики та при оскарженні зупинення реєстрації податкових накладних в судовому порядку, здебільшого, є підставою для прийняття судом рішення на користь платника податків, оскільки будь-яке рішення державних органів повинно бути обґрунтованим та вмотивованим.

Дії платника податків у разі зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування.

Отримавши квитанцію з повідомленням про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування платнику податків необхідно підготувати первинні документи по господарській операції, на підставі якої було складено та подано на реєстру податкову накладну, та пояснення щодо здійснення операції.

Приблизний опис документів, які необхідно подати до комісії контролюючого органу для прийняття реєстрації податкової накладної, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 12.12.2019 року № 520 (надалі – Порядок № 520).

За результатами розгляду пояснень платника податків та наданих документів комісія контролюючого органу виносить одне з рішень або про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування, або про відмову в їх реєстрації.

У випадку зупинення реєстрації податкових накладних за типовими операціями чи за одним контрактом, ми радимо подавати пояснення по одній податковій накладній. Якщо податкова відмовить по результату в її реєстрації, в такому рішенні можуть бути більш детальні пояснення такої відмови, що дозволить коректніше скласти пояснення по наступним типовим накладним.

В разі отримання негативного рішення комісії контролюючого органу у платника є 2 варіанти:

  • використати процедуру адміністративного (досудового) оскарження рішення про відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування, та подати скаргу до комісії центрального рівня протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків рішення контролюючого органу, що оскаржується;
  • оскаржити таке рішення в судовому порядку протягом трьох місяців, якщо платник податків використовував процедуру адміністративного (досудового) оскарження та шести місяців з дня, отримання такого рішення минаючи адміністративне оскарження.

Варто зазначити, що на практиці комісія центрального рівня дуже не часто задовольняє скарги платників, але зважаючи на те, що строк розгляду скарги складає всього 10 днів, ми радимо все таки спробувати даний шлях, адже розгляд справи в суді тільки першої інстанції може затягнутися більше ніж на рік, а податкова зазвичай навіть без наявності підстав буде подавати у справі і апеляційну и касаційну скарги.

З повним текстом статті можна ознайомитися за наступним лінком: https://bit.ly/3L1NHiL