Повідомлення про КІК – 750 000 штрафу?

Ви отримали чи втратили контроль над іноземною компанією? А нам повідомили? Ні? Тоді ми йдемо по ваші 744 300 гривень.

Саме таким може бути спілкування із податковими органами в осіб, які отримали чи втратили контроль на іноземними компаніями в 2022 р.

І так, це не помилка, саме в 2022 р. Останніми змінами щодо контрольованих іноземних компаній (КІК) на 2023 р. була перенесена подача звітності. Однак ця звітність буде подаватися по фінансовому стану таких компаній саме в 2022 році. При цьому повідомлення про отримання чи втрату контролю над КІК треба подавати вже в поточному році і штраф за невиконання цього обов’язку більше 750 000 гривень. Але вихід є.

Отже давайте по порядку.

Трошки нагадаємо про що мова.

КІК – це фактично будь-яка іноземна компанія або формування без статусу юридичної особи, наприклад траст, фонд, партнерство..

Контролюючою особою, яка повинна подавати повідомлення та звітність по КІК в загальному є будь який громадянин України, або юридична особа, яка полодіє прямо або опосередковано 50% частки, або 10% частки у випадку, якщо разом з іншими резидентами вони володіють в загальному 50%, або якщо така особа не володіє частками, але здійснює фактичний контроль над іноземною компанією. Така частка (або інше аналогічне право) враховується не тільки в іноземних юридичних особах, але й в утвореннях без статусу юридичної особи.

Щодо фактичного контролю, то це поняття дуже широке і в загальному включає в себе право на прийняття від імені компанії істотних рішень, а також надання вказівок про прийняття таких рішень органам управління. Такий факт може підтверджуватися наприклад наявністю довіреності на строк більше 1 року, можливістю здійснювати банківські операції від імені компанії та інше.

Отже, якщо у контролюючої особи протягом 2022 р. сталося набуття або втрата контролю над КІК, така особа повинна подати відповідне повідомлення про такий факт до податкової протягом 60-ти днів з моменту відповідної події. Нагадаємо, що штраф за неподання або несвоєчасне подання повідомлення – більше 750 000 гривень.

При цьому слід звернути увагу на той факт, що 03 березня 2022 р. було внесено зміни до Податкового кодексу України, якими, а саме п. 69.9 розділу Х Перехідних положень було зупинено перебіг всіх строків, контроль за дотриманням яких покладений на податкові органи. Саме цим законом і був призупинений розрахунок раніше згаданих 60 днів для подання повідомлення про КІК.

Однак в подальшому даний пункт кодексу змінювався кілька раз і от вже 25 листопада 2022 р. в даний пункт були внесені зміни, які виключають строк подання повідомлення із зазначеного виключення. Тобто строк 60 днів більше не є призупиненим у відповідності до названого вище пункту.

Одночасно того ж таки 25.11 2022 р. були внесені зміни і до п. 69.1. розділу ХХ Перехідних положень, згідно якого контролюючі особи, які не мають можливості своєчасно подати повідомлення про контроль над КІК (що ще треба окремо довести, адже повідомлення подається через електронний кабінет платника податків і може бути здійснено при наявності доступу до інтернету з будь-якої точки планети), можуть зробити це протягом півроку з моменту припинення військового стану і звільняються від відповідальності. При цьому найцікавіше те, що абзац 3 п. 69.1. в редакції від 25.11.22 р. передбачає, що контролюючі особи, які мають можливість подання такого повідомлення, строк подачі якого припадає з 24.02.22 р. до 27.05.22 р. звільняються від відповідальності, якщо подадуть таке повідомлення до… Нажаль думка законодавців на цьому закінчується, адже далі по тексту йде три дати в липні місяці 2022 р., але кожна для них передбачається для подання звітності, сплати податків і реєстрації податкових накладних. Тобто ці дати жодним чином не стосуються повідомлення про контроль над КІК. Більше того, звертаємо увагу, що таке повідомлення не є звітністю, однак навіть якщо податкова буде вважати його звітністю, яка повинна бути подана без відповідальності до 20 липня 22 р., то зробити це не зміг би жодна контролююча особа, адже відповідні зміни були внесені в кодекс лише 25.11.22 р. Тобто в листопаді платникам фактично сказали, що вони будуть звільнені від відповідальності, якщо виконають свій обов’язок у минулому, тобто в липні місяці.

Звичайно брати до уваги зміни до згаданого абзацу 3 пункту 69.1. немає змісту, адже його вимоги є нездійсненними в принципі, отже повернемося до п. 69.9. для вирішення даної колізії.

Як зазначалося раніше, строк подання повідомлення був призупинений до 25.11.2022 р. Але як бути контролюючим особам, які до цієї дати не подали повідомлення? Сплачувати штраф?

Вочевидь ні. Звертаємо увагу, що п.69.9. призупиняв нарахування 60-денного строку на подання повідомлення, отже з моменту скасування такого призупинення розрахунок даного строку просто відновлюється. Наприклад ви отримали або втратили контроль чи частки над КІК в будь яку дату після 02.03.2022 р. В такому випадку з 25.11.2022 р. у вас є 60 днів для подачі відповідного повідомлення, тобто до 23.01.2023 р. Якщо ж такий контроль чи його втрата відбулися 15.02.22 р., то до призупинення строку у вас пройшло 13 днів і таким чином після відновлення строку у вас залишилося ще 47 днів на подання повідомлення.

Звичайно, якщо контролююча особа може довести об’єктивну неможливість подання повідомлення, наприклад у зв’язку із знаходженням в тимчасовій окупації або знищенням первинної документації, то відповідний строк для неї буде продовжено на 6 місяців після закінчення військового стану, однак таку неможливість необхідно доводити в кожному окремому випадку згідно наказу Мінфіну від 29.07.2022 р. № 225.