Істотні зміни в земельне законодавство

07.04.2022 р. вступив в силу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану»

Ключові положення Закону:

1⃣ Поновлення на один рік без волевиявлення сторін відповідних договорів і без внесення відомостей про поновлення договору до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно договори оренди, суборенди , емфітевзису, суперфіцію, земельного сервітуту, строк користування земельними ділянками щодо яких закінчився після введення воєнного стану щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

2⃣ Передача в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної, колективної власності, нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток здійснюється районними військовими адміністраціями на таких умовах:

➖ строк оренди не може перевищувати один рік;

➖ розмір орендної плати не може перевищувати 8 % нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

➖ встановлюються обмеження для орендаря земельної ділянки, а саме: компенсацію власних витрат на поліпшення земельної ділянки; поновлення договору оренди землі, укладення договору оренди землі на новий строк з використанням переважного права орендаря; передачу земельної ділянки в суборенду; встановлення земельного сервітуту; зміну угідь земельної ділянки; будівництво на земельній ділянці об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд); закладення на земельній ділянці багаторічних насаджень тощо;

➖ договір оренди земельної ділянки укладається лише в електронній формі та підлягає реєстрації військовою адміністрацією. Право оренди не реєструється в реєстрі;

➖ передача в оренду земельної ділянки здійснюється без проведення земельних торгів;

➖ формування земельної ділянки з метою передачі її в оренду військовою адміністрацією здійснюється без внесення відомостей про таку земельну ділянку до Державного земельного кадастру та присвоєння їй кадастрового номера;

➖ договір оренди землі, укладений військовою адміністрацією, не може бути поновлений, укладений на новий строк і припиняється зі спливом строку, на який його укладено;

3⃣ забороняється безоплатна передача земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації;

4⃣ не проводяться земельні торги щодо прав оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної, комунальної власності;

5⃣ орендарі, суборендарі земельних ділянок сільськогосподарського призначення усіх форм власності можуть передавати на строк до одного року належне їм право оренди, суборенди іншій особі для використання земельної ділянки за цільовим призначенням без реєстрації такого права, але з реєстрацією договору військовою адміністрацією;

6⃣ Користувачі земельних ділянок державної та комунальної власності на праві постійного користування та емфітевзису мають право передавати їх в оренду на строк до одного року.