Антирейдерські зміни законодавства

Пропонуємо ознайомитися із основними змінами та нашими коментарями до підписаного вчора Президентом Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству».

  • Правочин про розірвання договору оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення, орендарем (суборендарем), за яким є юридична особа приватного права (крім акціонерного товариства , повного та командитного товариства), є значним правочином та потребує попереднього прийняття загальними зборами учасників або іншим вищим органом такої юридичної особи рішення про надання згоди на його вчинення (крім випадку, якщо статутом юридичної особи прямо передбачено, що такий правочин не є значним).

Звертаємо увагу, що внесення змін до таких договорів також може нести істотну загрозу для чинності договорів, однак укладення відповідних додаткових угод не є істотним правочином. Тому за необхідності заборону на їх укладення директором необхідно передбачати в статуті.

  • Змінено строки оскарження у сфері державної реєстрації та встановлені граничні строки для подання таких скарг. Так наприклад скарга на дії чи бездіяльність державного реєстратора може бути подана не пізніше року з моменту винесення відповідного рішення.
  • При зміні засновників державний реєстратор зобов’язаний перевіряти наявність застави відповідних часток в статутному капіталі.

У зв’язку із цим нарешті стає дієвим такий спосіб захисту як контрольована застава часток.

  • Інформування в режимі реального часу засновників (учасників) юридичних осіб, керівника юридичної особи засобами телекомунікаційного зв’язку (за наявності інформації про здійснення зв’язку з такими особами в Єдиному держаному реєстрі) про факт подання (прийому) документів для проведення реєстраційних дій щодо такої юридичної особи.

Зважаючи на таку зміну рекомендуємо власникам компаній внести відповідні контактні дані в реєстр.

  • Продаж часток в статутному капіталі стає неможливим, якщо продавець є боржником згідно Єдиного реєстру боржників;
  • Можливість проведення низки реєстраційних дій в автоматичному режимі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, а саме:

➖державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що проводиться виключно на підставі відомостей, зазначених керівником юридичної особи у заяві, та не потребує рішення учасників юридичної особи, зокрема зміна місцезнаходження, видів діяльності, інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою;
➖державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що потребує рішення учасників юридичної особи (крім рішень щодо розміру статутного (складеного) капіталу, розміру часток, склад учасників чи керівника) – за умови одностайного прийняття рішень такими учасниками, що підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами;
➖державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи або про відміну рішення припинення юридичної особи.

Таким чином зміни в реєстр з питань, передбачених в першому пункті фактично не потребуватимуть виготовлення протоколів загальних зборів.

Закон набирає чинності через два місяці з дня опублікування, проте окремі пункти набирають чинності пізніше зазначеного строку.