Корпоративне право і M&A

Суттєва частина досвіду нашої Команди сконцентрована у сфері корпоративного права та М&А.

Саме в цій галузі, як у жодній іншій, важливий комплексний підхід до вирішення поставлених завдань. Необхідною для нас умовою якісного надання послуг є розуміння суті та цілей проведених корпоративних заходів, а також аналіз результатів таких змін у подальшій діяльності. У зв’язку з цим у комплексі з корпоративними змінами наша Команда приділяє істотну увагу податковому, валютному й фінансовому плануванню відповідно до завдань, покладених на структуру.

 

Найчастіше невід’ємним атрибутом процедур M&A є введення корпоративного контролю на різних рівнях. Наші фахівці займаються розробкою та впровадженням структур корпоративного контролю, що включає введення додаткових контролюючих колегіальних органів, одноосібних контролерів, встановлення обмежень для посадових осіб, укладення антиконкурентних угод та угод про нерозголошення.

 

Досвід нашої Команди не обмежується вищевказаним комплексом заходів, до них так само входять структурування корпоративних угод, у т. ч. із залученням гарантій фінансових установ і позикових коштів, інвестуванням, поетапним викупом та опціонами. У разі необхідності ми раді будемо взяти участь у переговорах за цими угодами.

 

Послугами, що надаються нашою Командою в цій галузі, є наступні:

  • створення суб’єктів господарювання, їх груп, представництв, дочірніх компаній та інших підрозділів, а також корпоративна реструктуризація та реорганізація існуючих структур;
  • складання статутів, договорів акціонерів та внутрішніх положень;
  • підготовка та проведення загальних зборів та протоколів прийнятих рішень;
  • підготовка, структурування й супровід М&A-угод;
  • отримання дозволів антимонопольних та інших контролюючих органів;
  • досудовий та судовий захист прав акціонерів, а також розв’язання інших корпоративних спорів;
  • угоди з акціями та активами;
  • розробка і введення корпоративного контролю;
  • супровід справ про банкрутство та ліквідацій.